Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Minister van cultuur

Sven Gatz - Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Sven Gatz is bevoegd voor:

  • het beleidsdomein cultuur, jeugd en media
  • het beleidsveld coördinatie Brussel


Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Koolstraat 35, 1000 Brussel

E-mail: kabinet.gatz@vlaanderen.be

Telefoon: 02 552 62 00 - Fax: 02 552 62 01