Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Na de beslissing

Beheersovereenkomsten

 • Een beheersovereenkomst wordt gesloten voor doelstellingen op landelijk niveau.
  Er worden geen beheersovereenkomsten gesloten met regionaal ingedeelde organisaties.
 • De Vlaamse Regering kan de doelstelling(en) waarvoor de subsidie wordt toegekend, verduidelijken bij de beslissing. Dit wordt ook opgenomen in de beheersovereenkomst.
 • Over de inhoud  het cultureel-erfgoedconvenant wordt onderhandeld
 • In de beheersovereenkomst wordt ten minste opgenomen:
  • het bedrag van de werkingssubsidie;
  • de te bereiken doelstellingen.
 • De steden en gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waar cultureelerfgoedorganisaties zijn gevestigd die aangeduid zijn als cultureel-erfgoedinstelling, worden betrokken bij het sluiten van de beheersovereenkomsten met die organisaties.

 

Convenants

 • De Vlaamse Regering sluit een cultureel-erfgoedconvenant gesloten met de besturen waaraan een werkingssubsidie is toegekend.
 • De Vlaamse Regering kan de doelstelling waarvoor de werkingssubsidie wordt toegekend nader verduidelijken bij de beslissing. Als er een cultureel-erfgoedconvenant wordt gesloten, wordt die nadere verduidelijking opgenomen in het cultureel-erfgoedconvenant.
 • Over de inhoud het cultureel-erfgoedconvenant wordt onderhandeld.
 • In het cultureelerfgoedconvenant wordt ten minste opgenomen:
  • het bedrag van de werkingssubsidie;
  • de te bereiken doelstellingen.

 

Uitbetaling subsidie

 • 1 februari werkingsjaar: voorschot van 90% van de subsidie.
 • Na uitvoering jaarlijks toezicht (werkingsjaar + 1): saldo van 10% van de subsidie.

 

Jaarverslag

 • Uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de werkingssubsidie is toegekend, dienen de organisaties een jaarlijkse verantwoording in.
 • Vanaf de volgende beleidsperiode worden er geen actieplannen meer ingediend.