Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Provincie Oost-Vlaanderen

De erfgoeddatabank Erfgoedinzicht wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedinzicht ingestapt voor 31/12/2017

  • Alle bepalingen in de overeenkomst gesloten met de Provincie blijven gelden en de bijbehorende dienstverlening blijft behouden.
  • De huidige accounts of gebruikerstoegangen worden gratis. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend.
  • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft eind november 2017 hierover een brief gestuurd naar alle bestaande gebruikers van Erfgoedinzicht.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedinzicht vanaf 1/1/2018

  • Erfgoedinzicht wordt ter beschikking gesteld aan zowel professionele als niet-professionele actoren met een erfgoedcollectie in de provincie Oost-Vlaanderen.
  • Bij instap in Erfgoedinzicht ondertekent de deelnemende erfgoedbeheerder een overeenkomst waarin de engagementen van de erfgoedbeheerder en het Departement Cultuur, Jeugd en Media duidelijk beschreven zijn.
  • De instap in Erfgoedinzicht is gratis, inclusief minimaal één account of gebruikerstoegang en 20Gb opslagruimte voor digitale bestanden. Bijkomende accounts worden in onderling overleg bepaald en zijn betalend. De opslagkost boven 20Gb is betalend. Deze meerkosten zijn duidelijk beschreven in de instapovereenkomst.
  • Voor kerkbesturen is zowel de instap als de opslagruimte gratis. Kerkbesturen ondertekenen bij instap een vereenvoudigde overeenkomst.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de overeenkomsten kan u contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.