Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Provincie Vlaams-Brabant

De erfgoeddatabank Erfgoedplus wordt vanaf 1 januari 2018 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media beheerd en ondersteund.

 

Voor gebruikers van Erfgoedplus ingestapt voor 31/12/2017

  • Bestaande gebruikers kunnen na 1 januari 2018 gebruik blijven maken van de erfgoeddatabank Erfgoedplus.
  • Alle bepalingen en de bijhorende dienstverlening voorzien in de overeenkomsten met de provincies, blijven gelden.
  • Voor het gebruik van de erfgoeddatabanken wordt vanaf 1 januari 2018 geen financiële bijdrage meer gevraagd aan de gemeenten of de erfgoedcellen.
  • De overeenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de aangesloten gemeenten doven uit.
  • De overeenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gebruikers worden overgenomen door de Vlaamse overheid.
  • Binnen het grondgebied van de twee Vlaams-Brabantse erfgoedcellen (Leuven en Pajottenland & Zennevallei) blijven de huidige aanspreekpunten ook voor de periode 2018-2019 deze rol opnemen.

 

Voor nieuwe gebruikers van Erfgoedplus vanaf 1/1/2018

  • Nieuwe gebruikers kunnen zich tijdens de overgangsfase (2018-2019) enkel aansluiten bij de erfgoeddatabank verbonden aan hun grondgebied. In het geval van Vlaams-Brabantse erfgoedbeheerders kan dat dus enkel bij Erfgoedplus.
  • Voor deze nieuwe gebruikers gelden alle bepalingen die voor de reeds aangesloten deelnemers gelden.
  • Het gebruik van Erfgoedplus via het Erfgoedregister is gratis.

Voor alle vragen, opmerkingen en informatie over de modelovereenkomsten kan u voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.