Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Liturgische objecten in stro op de topstukkenlijst

21.02.2018
Antependium met Christusmonogram en Oog Gods, detail van medaillon © KIK-IRPA
Antependium met Christusmonogram en Oog Gods, detail van medaillon © KIK-IRPAAntependium met Christusmonogram en Oog Gods, detail van medaillon © KIK-IRPA

De verzameling liturgische objecten in stro uit museum DE MINDERE te Sint-Truiden zijn definitief beschermd als topstuk.

De Zusters Kapucinessen van Antwerpen, die in uiterste armoede leefden, maakten met bijzondere huisvlijt en vakkennis diverse soorten altaarornamenten in stro, zoals antependia, kandelaars en predella’s. Deze objecten werden gebruikt tijdens de diensten in het klooster.

Op een bijzondere wijze verwerkten ze  armoedig materiaal tot superieur doordachte creaties. Stro werd platgewalst, beschilderd en gepolijst tot het de glans kreeg van fijn borduurwerk of van inlegwerk. Zo imiteerden ze met stroken en figuren in stro kostbaar goudreliëfborduurwerk. Op kandelaars, lezenaars en tabernakels creëerden ze een imitatie van marqueterie. De objecten dateren van 1650 tot 1870.

Het ensemble is een uniek voorbeeld van religieuze volkskunst en is het meest spectaculaire voorbeeld van strowerk uit een Vlaams klooster dat bewaard is gebleven. Dat het om een volledige collectie gaat, draagt bij tot het verbluffende karakter van het geheel.

© KIK-IRPA – Bloemstuk

© KIK-IRPA Bloemstuk steunend op 3 bolpootjes met bloemen en bloemknoppen uit stro en groene metalen bladeren

Voetstuk © KIK-IRPA

© KIK-IRPA voetstuk

Over de topstukkenlijst

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen opgesteld. Voor die beschermde voorwerpen gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen. Omdat aan het behoud van dit erfgoed groot belang wordt gehecht, is het ook mogelijk er restauratiesubsidies voor aan te vragen.