Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen

Momenteel herwerken we de aanvraagprocedure voor opname op de Inventaris Vlaanderen. Tegen 1 januari vindt u hier meer info. Met vragen hierover kan u altijd terecht bij Sophie Muyllaert, beleidsmedewerker immaterieel erfgoed via sophie.muyllaert@cjsm.vlaanderen.be.