Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Culturele archiefinstellingen 2013-2017

Culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau

Gemeente

Subsidiebedrag

ADVN (Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme)

Antwerpen

1.202.000 euro

AMSAB-ISG

Gent

1.412.000 euro

AMVC-Letterenhuis

Antwerpen

300.000 euro

CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven)

Elsene

150.000 euro

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

Leuven

1.992.000 euro

Liberaal Archief

Gent

882.000 euro

Privaat archief dat het culturele leven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad documenteert 

AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel)

Brussel

332.000 euro