Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra cultureel erfgoed