Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Niet-periodieke publicaties

2015 (eerste ronde)

Aanvrager

Publicatie

Bedrag

Brepols Publishers

Between Remembrance and Glorification. A Contextual Study of Peter Snayers' (1592-1667) Topographical Battle Paintings for the Habsburg Elite.

4.500,00

Universitaire Pers Leuven

Milk Sauce and Paprika. Migration, Childhood and Memories of the Interwar Belgian-Hungarin Child Relief Project.

1.700,00

Universitaire Pers Leuven

Revaluing Theatrical Heritage: Challenges and Opportunities.

2.400,00

Universiteit Gent

Aspects of Piranesi

4.000,00

 

2015 (tweede ronde)

De minister van Cultuur heeft op 16 oktober 2015 beslist om voor de zes aanvragen die ingediend werden in de tweede ronde 2015 geen subsidie toe te kennen. De uitgebrachte adviezen waren voor vijf van de zes aanvragen nochtans positief. Het beschikbare budget liet echter niet toe deze aanvragen te honoreren.