Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Werkingssubsidies aan provincies en steden

Werkingssubsidies 2014-2019

 

De Vlaamse Regering heeft 25 april 2014 beslist om een werkingssubsidie toe te kennen aan de provincies en aan de steden Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Mechelen voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten tijdens de periode 2014-2019. Het totale budget hiervoor bedraagt 3.446.000 euro per jaar.

 

 

Subsidie 2014-2019

Provincie Antwerpen

431.807

Provincie Limburg

226.327

Provincie Oost-Vlaanderen

372.325

Provincie Vlaams-Brabant

270.931

Provincie West-Vlaanderen

284.610

Stad Antwerpen

524.000

Stad Brugge

470.000

Stad Gent

432.000

Stad Leuven

218.000

Stad Mechelen

216.000

Totaal

3.446.000