Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureelerfgoeddecreet 2017

Bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) vormen de aanleiding voor een nieuw Cultureelerfgoeddecreet. Veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, zoals het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties en de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties, werden behouden.

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen. Ontdek de hoofdlijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017.

Het decreet werd voorgelegd aan verschillende adviesorganen. De adviezen en de parlementaire procedure resulteerden nog in wijzigingen of amendementen op de eerste versie van de tekst.

Het decreet wordt verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit. Daarin kan de Vlaamse Regering voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen. Ter voorbereiding van het uitvoeringsbesluit voerde het kabinet van minister Gatz in februari gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse deelsectoren, de belangenbehartiger OCE en het steunpunt FARO. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 8 februari.

 Het uitvoeringsbesluit werd een eerste keer principeel goedgekeurd op 31 maart 2017. Wijzigingen zijn mogelijk na het advies van de SARC en de Raad van State. Het definitief, bekrachtigd besluit wordt verwacht midden 2017. Omdat het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit heel wat wijzigingen meebrengt, zal de afdeling Cultureel Erfgoed daarna een infosessie organiseren om cultureel-erfgoedorganisaties wegwijs gemaakt in de regelgeving.