Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Contact

Afdeling Cultureel Erfgoed

Team Collectie Vlaamse Gemeenschap

Daisy Demeulenaere

Administratieve ondersteuning

Pagina's

Team Cultureel-erfgoedorganisaties

Inge Waer

Laurence De Bolle

Ellen Hanssens

Leen Van Wezemael

Cindy Zoons

Marc Bastijns

Pagina's

Afdeling Kunsten

Cel Beleid- en kwaliteitszorg

Helena Vansteelant

(afwezig tot begin april)

Pagina's

Team Muziek, Beeldende Kunsten, Architectuur en Vormgeving, Audiovisuele Kunsten

Cecile Jacobs

Hilde Lievens

Robert Michel

Kim Plaitsier

(afwezig voor onbepaalde tijd)

Veerle Vogelaere

Kevin Van Campenhout

Pagina's

Team Podiumkunsten

Veerle Keuppens

(aanspreekpunt communicatie afdeling Kunsten)

Noëlla Lauwaert

Kristof Uittebroek

Karine Van Balen

Wouter Peeters

Wim Vanduffel

Pagina's

Secretariaat Kunsten

Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL

E-mail: Afdeling Kunsten 

Telefoon: 02 553 68 42 

Fax: 02 553 69 01

Secretariaat Cultureel Erfgoed

Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL

E-mail: Afdeling Cultureel Erfgoed 

Telefoon: 02 553 68 68

Fax: 02 553 69 69

Pers

Jill Everaerdt, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media

E-mail: Jill Everaerdt 

Telefoon: 02 553 06 26

Klachten

Klachtenprocedure stap voor stap

 

Stap 1 U stapt met een klacht eerst naar de ambtenaar die uw dossier behandelt.

Stap 2 Is het probleem daarmee niet van de baan, dan kan u aankloppen bij de klachtenbehandelaar van de entiteit.

Stap 3 Mocht u ook hiermee niet geholpen zijn, gaat u naar de Vlaamse Ombudsdienst.

 

Let op: u begint altijd met stap 1 en eindigt enkel als het nodig is bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Feedback

Heeft u een opmerking, een aanvulling of een verbetervoorstel?Stuur ons een bericht