Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

​Vormingsaanbod voor erfgoedbeheerders

20.06.2018
Erfgoed in goede handen
Erfgoed in goede handenErfgoed in goede handen

Het departement Cultuur, Jeugd en Media, FARO en Heemkunde Vlaanderen bieden dit najaar een brede waaier aan opleidingen voor de erfgoedsector. Het gebundelde najaarsaanbod van de drie organisaties vind je in de handige vormingsbrochure Leren in/voor de cultureel-erfgoedsector.

Ook de erfgoedconsulenten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media bieden dit najaar vorming aan. Het gaat om de basiscursussen ‘Informatiebeheer’ en ‘Behoud en beheer’ en om het vormingstraject ‘In goede handen’ met vijf modules over erfgoed in depots. De cursussen zijn bestemd voor medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen, maar ook leden van lokale erfgoedverenigingen of kerkbesturen en alle andere geïnteresseerden zijn welkom.

Bekijk het vormingsaanbod