Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Addendum 2017-2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en M HKA vzw

16.12.2016

Tussen de Vlaamse overheid en vzw M HKA is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012-2016. De beleidsperiodes in het Cultureel-erfgoeddecreet werden verlengd tot en met 2018. Er wordt een addendum gesloten voor de werkingsjaren 2017-2018 bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en vzw M HKA 2012-2016. 

De Vlaamse Gemeenschap voorziet hierbij:

  • continuering van de huidige dotatie
  • continuering van het aankoopbudget van minimaal 200.000 euro
  • overname van de lasten van het eigenaarsonderhoud
  • éénmalig een budget van 650.000 euro voor de optimalisatie van de huidige werk- en tentoonstellingsinfrastructuur. Het gaat enerzijds om een bijdrage in het project rond de vernieuwing van de onthaal- en presentatie-infrastructuur in het kader van Toeristische Hefboomprojecten rond Vlaamse Meesters ; anderzijds een bijdrage om tegemoet te komen aan de infrastructuurnoden van beeldende kunstarchieven.