Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Advies over de conceptnota Cultureel erfgoed

19.05.2016
SARC
SARCSARC

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed brengt op eigen initiatief advies uit bij de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen'.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed leest in de conceptnota een aantal goede beleidsambities. Hij apprecieert ook dat de sector actief betrokken werd bij de uitwerking ervan. De ambities en beleidslijnen worden echter onvoldoende geoperationaliseerd. De sectorraad vraagt met aandrang om de invulling en uitwerking van begrippen en kaders te concretiseren, zodat de impact op de sector duidelijker wordt. Naast een aantal algemene bedenkingen, gaat de sectorraad in zijn advies dieper in op de beleidslijnen zoals beschreven in de conceptnota.