Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beslissingen tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten

20.03.2017

In het kader van het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureelerfgoedorganisaties werden in februari 2017 twee aanvragen ingediend. De minister besliste om aan deze organisaties een subsidie toe te kennen.

De aanvragers krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven.

 

Naam Organisatie

Land

Stad

Subsidiebedrag

Museum Plantin-Moretus

USA

Chicago

1.539,30 euro

Museum Dr. Guislain

Zuid-Korea

Seoel

2.796,00 euro

TOTAAL

 

4.335,30 euro