Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Cijferboek cultureel erfgoed 2014 gepubliceerd

22.12.2016

De resultaten van het Cijferboek cultureel erfgoed 2014 zijn bekend. 128 cultureel-erfgoedorganisaties namen deel aan de derde jaargang. De resultaten zijn gepubliceerd in een samenvattend algemeen rapport en in deelrapporten per werksoort.

Het cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van de afdeling Cultureel Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het cijferboek monitort de evolutie van de cultureel-erfgoedsector.  Sinds 2010 worden cijfergegevens verzameld over de werking van de erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties en van de cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen. Het doel is de ontwikkeling van de cultureel-erfgoedsector te ondersteunen en te bevorderen door een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid te realiseren op basis van betrouwbaar cijfermateriaal over de evolutie van de cultureel-erfgoedsector.

Lees de belangrijkste resultaten en bevindingen.

Meer informatie over het cijferboek, het samenvattend rapport en detailrapporten per sector kunt u vinden op www.cijferboekcultureelerfgoed.be.