Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Definitieve adviezen meerjarige werkingssubsidies

27.04.2016

In februari 2016 heeft het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid de preadviezen voor de meerjarige werkingssubsidies van kunstenorganisaties bekendgemaakt. Met de overhandiging van de definitieve adviezen van de beoordelingscommissies en de administratie aan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz is nu een nieuwe stap gezet in de procedure. Eind juni 2016 beslist de Vlaamse Regering over de meerjarige werkingssubsidies 2017- 2021 voor de kunstenorganisaties.

De lijst met de definitieve adviezen is nu beschikbaar. Het gaat om een alfabetische lijst waarin de organisaties worden vermeld met de beoordelingscategorie die zij kregen toebedeeld. In die lijst worden ook de geadviseerde subsidiebedragen bekendgemaakt. Het totale voorgestelde bedrag is 105.947.900 euro.