Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz verdeelt projectsubsidies tweede ronde Kunstendecreet

12.05.2017

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de tweede ronde van 2017 verdeeld.  Voor deze ronde werden er 336 aanvragen ingediend. De ontvankelijke aanvragen betroffen een totaalbedrag van bijna 9 miljoen euro. Uiteindelijk werden 91 beurzen en projecten toegekend of ondersteund, voor een bedrag van 2.194.100 euro.

Het Kunstendecreet voorziet in drie projectsubsidierondes per jaar. Voor de eerste ronde was eerder al 3.958.800 euro verdeeld over 113 aanvragen. Er volgt nog een derde ronde. In totaal zal zo ruim 8 miljoen euro worden uitgekeerd om het kunstenlandschap te ondersteunen en verder te verfijnen met kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Dat is 2,2 miljoen euro meer dan vorig jaar. Kunstenaars en organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor één, twee of drie jaar.
Zoals bij de vorige ronde werden de aanvragen ook deze keer beoordeeld door de verschillende beoordelingscommissies en door de administratie vooraleer ze ter beslissing aan minister Gatz werden voorgelegd. 

Bij zijn beslissingen is minister Gatz uitgegaan van volgende principes: 

  • Beurzen voor individuele kunstenaars die beoordeeld werden met ‘zeer goed’ en ‘goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze categorie is geen zakelijk advies nodig.
  • Projecten voor individuele kunstenaars en organisaties die beoordeeld werden met zowel artistiek als zakelijk ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag. 
  • Minister Gatz besliste bovendien om ook Bloet, de organisatie rond Jan Decorte, een subsidie toe te kennen. Jan Decorte inspireert tot vandaag jonge makers. De nieuwe samenwerkingen en het openstellen van zijn werking voor kunstenaars uit andere disciplines zullen zijn positie in binnen- en buitenland versterken. Bloet maakt ook werk van aanvullende financiering, buiten de subsidies.

De verdeling van de 91 gehonoreerde aanvragen ziet er samengevat als volgt uit:

  • 351.500 euro voor 36 kortlopende beurzen
  • 175.000 euro voor 6 meerjarige beurzen
  • 678.200 euro voor 23 projecten van kunstenaars
  • 989.400 euro voor 26 projecten van organisaties 

De volgende indiendata zijn:

  • 15/05/17 voor projecten na 01/09/17 - beslissing 15 september 2017
  • 15/09/17 voor projecten na 01/01/18 - beslissing 15 januari 2018

Deze principiële beslissing van minister Gatz moet nog geformaliseerd worden.


Overzicht

Subsidies beurzen en projecten tweede ronde Kunstendecreet (pdf)