Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz wil meer privégeld voor cultuur

26.07.2017
Minister Sven Gatz
Minister Sven GatzMinister Sven Gatz

In zijn conceptnota Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector (691.98 kB) zet minister Gatz vier concrete speerpunten voorop om meer private middelen naar de cultuursector te laten stromen. Een ‘Cultuurbank’, een fiscaal beleid op maat, een Cultuurloket en impulsen voor meer samenwerking tussen de culturele sector en andere sectoren worden nog deze legislatuur opgestart.

Sven Gatz: “Met deze conceptnota wil ik een structureel kader voor aanvullende financiering in het brede culturele veld creëren. Die vorm van financiering komt naast het klassieke subsidiesysteem te staan, dat noodzakelijk blijft om de culturele kerntaken van onze culturele organisaties en kunstenaars te ondersteunen. Subsidies blijven de garantie voor innovatie, talentontwikkeling, experiment en participatie. Het doel van deze nota is ook om onze kunstensector, cultureel erfgoedsector, ons sociaal-cultureel werk en onze circuskunsten onafhankelijker en ondernemender te maken.”

Zonder het zelf te beseffen zijn veel culturele professionals nu al culturele ondernemers. Ze bewijzen dat ondernemen niet enkel is weggelegd voor grote commerciële ondernemingen, maar ook kan werken op een kleine schaal. Dit vraagt weliswaar een andere aanpak. Met een gerichte aanpak wil minister Sven Gatz hen beter helpen met advies en begeleiding en met een geschikt instrumentarium.

Lees meer

Persbericht minister Gatz