Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

20.06.2017

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs (PDF). Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.

Met deze realisatie voert Sven Gatz een afspraak uit het regeerakkoord uit. In december vorig jaar werd het decreet dat de gereglementeerde boekenprijs in het leven roept, al unaniem in het Vlaams Parlement goedgekeurd.

Inmiddels werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites. Een eerste site voor de professionals, die gekoppeld is aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke website, www.boekenprijs.be, waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken.

Sven Gatz: “De gereglementeerde boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk. De gereglementeerde boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden.”

 

Meer info

www.vlaamsparlement.be

(webpagina met procedureverloop, ontwerp van decreet, verslagen, ...)


Contact

cultuur@vlaanderen.be