Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Investeringssubsidies voor culturele infrastructuur 2017 - 2021

07.07.2017

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het wijzigingsbesluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang definitief goed. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) beheert deze subsidielijn. Het besluit staat dan ook bekend als het FoCI reglement.

De subsidies voor grote culturele infrastructuur zijn hetzelfde gebleven. Er is nu echter één  indiendatum voorzien: 15 mei. De eerste indiendatum voor investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur is 15 mei 2018.

Minister van Cultuur Sven Gatz bepaalde drie sectorale prioriteiten voor culturele infrastructuur tijdens de beleidsperiode 2017 – 2021:

  • het automatiseren van de theatertrekken
  • de toegankelijkheid van culturele infrastructuur
  • het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

De twee eerste waren reeds opgenomen in het FoCI reglement 2012 – 2016. De criteria voor subsidiëring worden verlengd en duidelijker omschreven. Daarnaast duikt een nieuwe prioriteit op: energiezuinig maken van culturele infrastructuur.  De subsidies komen ter beschikking van culturele instellingen via het klimaatfonds. De middelen uit het fonds zullen drie jaar beschikbaar zijn voor de culturele sector. De verenigingen die onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd vallen, komen in aanmerking voor de subsidies. Het gaat over verenigingen actief in het jeugd-, kunsten- en erfgoedbeleid.

De indiendatum voor projectaanvragen voor de drie sectorale prioriteiten ligt voor 2017 vast op 15 september 2017. De beslissing wordt bekend gemaakt op 1 december 2017. Vanaf 2018 is dat 1 april van het werkingsjaar en is de beslissing bekend op 1 oktober van dat jaar.

Alle informatie