Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuw cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

01.07.2016

Op 1 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist om aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen van 439.000 euro voor de periode 2016 - 2020.

De doelstelling van de werkingssubsidie is het stimuleren van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Daarbij wordt ingezet op :
  • de zorg voor en de ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, vanuit een integrale en geïntegreerde visie
  • de ontwikkeling van kennis en expertise binnen het lokale cultureel-erfgoedveld en de uitwisseling ervan
  • de ontwikkeling en uitwisseling van geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijken
  • het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed
  • de ontwikkeling van een depotbeleid voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
De beslissing van de Vlaamse Regering werd genomen rekening houdend met de adviezen van de beoordelingscommissie en het departement. Nu volgen de onderhandelingen over de inhoud van een cultureel-erfgoedconvenant. Hierin worden de te behalen doelstellingen bepaald op maat de van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en worden afspraken gemaakt over het toezicht en de opvolging.