Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet definitief goedgekeurd voor indiening in Vlaams Parlement

02.12.2016

Op 2 december keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, na advies van de Raad van State, definitief goed. Het ontwerp van decreet wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement.