Met dit onderzoek wensen ze bij te dragen tot een onderbouwd beleid met meer gerichte ondersteuning van professionele kunstenaars. In 2014 onderzocht het team al de sociaal-economische situatie van acteurs in de publicatie Acteurs in the spotlight. Om de ondersteuning van kunstenaarspraktijken ten volle te ontwikkelen is een correcte kijk op alle kunsttakken cruciaal, waarbij er zowel oog is voor de disciplineoverstijgende als disciplinespecifieke facetten en problematieken. Daarom wordt in huidig onderzoek de onderzoeksgroep uitgebreid naar beeldend kunstenaars, muzikanten en componisten, de andere podiumkunstenaars, auteurs, scenaristen en regisseurs.

In de anonieme online survey komen vragen aan bod over de sociaal-economische situatie waarin kunstenaars zich bevinden, de verschillende bronnen van inkomsten en uitgaven, de activiteiten die kunstenaars (al dan niet vergoed) stellen en actuele bekommernissen.