Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Pilootprojecten voor waardering van collecties binnenkort mogelijk

18.07.2016

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid geven om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed. Een nieuw reglement zal de focus leggen op het benoemen en (her-)bestemmen van cultureel erfgoed door landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Hoewel er al verschillende waarderingspraktijken en -ervaringen zijn in Vlaanderen, is er op dit ogenblik nog te weinig ervaring met het toepassen van en het begeleiden in systematische collectiewaardering en (her-)bestemming. In de Beleidsnota Cultuur 2014-2019 ligt de focus op collectiegericht denken. Voor alle betrokkenen in het participatief traject voor de Conceptnota was ‘waarderen’ een hot item. Het onderwerp leeft al een tijdje in de cultureel-erfgoedsector. Een nieuw reglement kan hier op inspelen en zal het mogelijk maken de beleidsdoelstellingen beter te realiseren. Het wordt mogelijk om pilootprojecten op te starten, te monitoren, en expertise op te bouwen en te delen rond waarderen. Het reglement zal bekend gemaakt worden begin 2017.

Om de ondersteuning van de pilootprojecten mogelijk te maken is een herverdeling van het budget van de huidige projectsubsidies nodig. De minister besliste om 500.000 euro te heroriënteren naar een nieuw reglement. Die beslissing heeft tot gevolg dat het in 2017 en 2018 niet mogelijk wordt om nieuwe aanvragen voor ontwikkelingsgerichte projecten te ondersteunen op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012.