Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Principes van goed bestuur in actieplan

05.12.2016

De deadline nadert. Uiterlijk op donderdag 15 december moeten kunstenorganisaties die een meerjarige subsidie zullen ontvangen voor het geheel van hun werking een actieplan voor 2017 ingediend hebben in KIOSK. Zij mogen daarin ook niet vergeten rekening te houden met de principes van goed bestuur.

Deze staan in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 30 december 2015 (PDF). De genoemde kunstenorganisaties dienen in hun actieplan aan te geven hoe zij zich in de loop van de subsidieperiode  2017-2021 aan die principes zullen confirmeren.

Lees meer onder ‘Nadere bepalingen door de minister’.