Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Principiële wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet na advies van SARC

14.07.2015
Na het advies van de SARC, wijzigde de Vlaamse Regering op 19 juni 2015 opnieuw principieel het Cultureel-erfgoeddecreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
Na het advies van de SARC, wijzigde de Vlaamse Regering op 19 juni 2015 opnieuw principieel het Cultureel-erfgoeddecreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Vervolgens keurt de Vlaamse Regering definitief goed en wordt het ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams Parlement. Na goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt een decreet nog eens bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Een decreet is pas rechtsgeldig na bekrachtiging.

De aanpassingen aan het Cultureel-erfgoeddecreet gebeuren om een aantal lopende beleidsperiodes te verlengen met een of twee jaar. Dit maakt het mogelijk om op termijn de cultureel-erfgoedorganisaties tegelijk te beoordelen in een gezamenlijke subsidieronde in 2018. Daarnaast wordt ook de subsidieperiode voor de VGC aangepast, zodat de VGC haar meerjarenplanning 2016-2020 kan indienen als aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant.