Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Projectoproep 2018

07.06.2017
Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap
Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse GemeenschapCultureel Akkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap

Samenwerking met de Franse Gemeenschap

Ook voor 2018 maken Minister Gatz en collega-Minister Greoli van de Franse Gemeenschap binnen het Cultureel Akkoord 160.000 euro vrij voor samenwerkingen binnen de culturele sector.

Een culturele organisatie die in 2018 een samenwerking opzet met een Franstalige partner uit Brussel of Wallonië kan een projectvoorstel indienen. Lokale, regionale of landelijke organisaties uit de kunstensector, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk, erfgoed of lokaal cultuurbeleid komen in aanmerking. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of om reeds bestaande projecten die je wil uitbreiden, om een sterk uitwisselingsproject of een publieksevenement. Indiendatum is uiterlijk 15 oktober 2017. De goedgekeurde projecten worden ondersteund met 5.000 euro of 10.000 euro. Het is de derde projectoproep binnen het Cultureel Akkoord.

Alle informatie en indienformulier vind je op www.cultuurculture.be.