Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Save the date - Infosessies Transitiereglement

30.06.2017

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. 

De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Tijdens de volgende infosessies lichten we het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe.

Noteer alvast één van deze data:

  • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017
  • Limburg: VAC Hasselt - 28 augustus 2017
  • West-Vlaanderen: nog te bevestigen - 5 september 2017
  • Antwerpen: De Nieuwe Vrede - 6 september 2017
  • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017

Meer informatie volgt snel.

Stand van zaken provincies

Heeft u vragen?