Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' en 'Samenwerkingsprojecten EYCH18

18.09.2017
subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' en 'Samenwerkingsprojecten EYCH 2018
subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' en 'Samenwerkingsprojecten EYCH 2018subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' en 'Samenwerkingsprojecten EYCH 2018

De subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten (EACEA 32/2017) en de eenmalige subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten i.h.k.v. het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 (EACEA 35/2017)' zijn gepubliceerd op 14 september 2017.

De 2 nieuwe oproepen betreffen 3 categorieën: 

  1. kleinschalige Samenwerkingsprojecten (EACEA 32/2017)
  2. grootschalige Samenwerkingsprojecten (EACEA 32/ 2017)
  3. (nieuw!) samenwerkingsprojecten in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 (EACEA 35/2017)

De deelnamevoorwaarden voor de Kleinschalige en Grootschalige Samenwerkingsprojecten zijn in de nieuwe oproep bijna hetzelfde als in de oproep 2017, met als verschil dat alleen de projectleidende organisatie minimum 2 jaar officieel moet bestaan op het moment van indiening van de subsidieaanvraag. Deze voorwaarde geldt niet meer voor de partnerorganisaties.
Nieuw voor 2018 is dat ook Tunesië als volwaardig deelnemend land mag participeren.

Nieuw: Categorie 3 - Samenwerkingsprojecten ihkv Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 (EACEA 35/2017)

De oproep 2017 omvat ook een éénmalige, 3de categorie Europese Samenwerkingsprojecten met een specifieke focus op de het Europees Jaar voor Cultuur Erfgoed 2018.

Welke projecten komen in aanmerking?

De betreffende projecten moeten tegemoet komen aan 2 doelstellingen van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 door het volgende te realiseren:

  1. Het samenhorigheidsgevoel versterken binnen de gemeenschappelijke Europese ruimte;

  2. Cultureel erfgoed promoten als een inspiratiebron voor eigentijdse creatie en innovatie en de interactie versterken tussen de culturele erfgoedsector en de andere culturele en creatieve sectoren.

Welke organisaties komen in aanmerking?

De projecten moeten een samenwerking zijn van 1 projectleider en minimum 2 andere partnerorganisaties die hun wettelijke zetel hebben in minstens 3 verschillende landen die deelnemen aan het Cultuur-programma van Creative Europe.

De volgende organisaties komen (alleen voor deze categorie) niet in aanmerking:

  • Instituten voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen die daarmee samenhangen

  • instellingen, organisaties, verenigingen of VZW's die zich bezig houden met onderzoek

  • toeristische organisaties of/of bedrijven

Maximale subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 200.000 euro en is 60% van de subsidieerbare kosten.

Periode en duur

  • De projecten moeten starten tussen 1 januari en 30 september 2018

  • De maximale projectduur is 24 maanden

Publicatie en deadlines

De deadline voor categorie 3 is 22 november 2017, 12u00

Voor categorie 1 en 2 is de deadline: 18 januari 2018, 12u00

De officiële aankondiging en aanvraagdocumenten vind je op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA.