Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vernieuwd platform voor immaterieel erfgoed

09.11.2018
Foto © Femke den Hollander
Foto © Femke den HollanderFoto © Femke den Hollander

De minister van Cultuur lanceerde vandaag de vernieuwde website immaterieelerfgoed.be.

De minister van Cultuur lanceerde vandaag de vernieuwde website immaterieelerfgoed.be. Het  platform brengt de rijkdom van het niet-tastbare erfgoed in Vlaanderen in beeld dat we koesteren en levend willen houden. Denken we maar aan feesten of rituelen, ambachten of vakmanschap. Onder het motto ‘Immaterieel erfgoed is overál’ willen we immaterieel erfgoed in al zijn diversiteit en uit alle hoeken van Vlaanderen verzamelen. Vaak ontstaan er allerlei nieuwe tradities en gebruiken in steden of in allerlei subculturen: ook dat immateriële erfgoed willen we graag in beeld brengen. Zo wordt het platform een weerspiegeling van onze huidige samenleving.


Een diverser en gebruiksvriendelijker platform

Na tien jaar pionierswerk rond immaterieel erfgoed zit het beleid op kruissnelheid en zetten we een volgende stap. Er is in Vlaanderen immers heel wat immaterieel erfgoed dat nog niet zichtbaar is: nieuwe tradities en gebruiken in steden, in nieuwe gezinssituaties of in allerlei subculturen.

Meer zichtbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, laagdrempeligere procedures: al die ambities vroegen om een andere aanpak. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Werkplaats immaterieel erfgoed namen deze uitdaging aan als basis voor vernieuwing. Het vorige platform vormde immers een te hoge drempel voor een brede en participatieve inventarisatie. Het bevatte daardoor vooral immaterieel erfgoed dat ook opgenomen is in de Inventaris Vlaanderen.

In het nieuwe platform kan iedereen die bij immaterieel erfgoed betrokken is, dat erfgoed toevoegen via een eenvoudig formulier. “Immaterieel erfgoed is overál” is daarbij het uitgangspunt. Op die manier wil het platform een weerspiegeling zijn van onze actuele samenleving.

Knooppunt voor immaterieel erfgoed

Het platform wil ook een inspiratiebron zijn voor de zorg voor immaterieel erfgoed. Het platform zal daarom ook goede voorbeelden in de kijker plaatsen van hoe men rond immaterieel erfgoed kan werken.

De inhoudelijke verbreding moet zich tot slot ook vertalen in de verbreding van het netwerk. Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet verwacht immers dat immaterieel erfgoed een zaak is van de hele sector. Ook samenwerking met andere sectoren is cruciaal.

Werkplaats Immaterieel Erfgoed (het vroegere Tapis Plein) staat als moderator van het platform in voor het brede en wervende verhaal dat deze verbreding mogelijk zal maken. Daardoor zal het platform meer dan ooit het knooppunt worden voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen.

Inventaris Vlaanderen

Als een gemeenschap ook echt zorg wil dragen voor immaterieel erfgoed en actie wil ondernemen om het te laten voortleven, dan kan ze een officiële aanvraag doen voor opname in de Inventaris Vlaanderen. Opname in die inventaris betekent een officiële erkenning door de Vlaamse overheid. Momenteel telt de inventaris 53 elementen.

De aanvraagprocedure voor opname wordt momenteel herwerkt. Meer info over de nieuwe procedure vindt u vanaf januari 2019 op http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/immaterieel-cultureel-erfgoed/opname-de-inventaris-vlaanderen.