Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Berlin Call to Action
27.06.2018

Van 18 tot 24 juni vond in Berlijn de European Cultural Heritage Summit plaats. Talloze organisaties, instellingen, overheden, erfgoedexperten, onderzoekers, studenten en vrijwilligers namen er deel aan debatten, rondleidingen, conferenties of workshops rond erfgoed. Het grote beleidsdebat op 22 juni, met als thema ‘Sharing heritage – sharing values’, werd afgerond met de lancering van de Berlin Call to Action, een oproep voor een ambitieus Europees actieplan voor erfgoed.

Ter Rijst
26.06.2018

Het Kasteel Ter Rijst in Pepingen is een unieke locatie ten zuiden van Brussel. Het kasteeldomein wordt gerestaureerd in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos om de site cultureel en toeristisch te valoriseren. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigt cultuur-, jeugdwerk- of mediaorganisaties uit om invulling te geven aan het cultuurluik van Ter Rijst en creëert hiervoor 736 m² creatieve ruimte.

Erfgoed in andere beleidsdomeinen van de EU
25.06.2018

Op 23 mei 2018 werden onder Bulgaars voorzitterschap van de EU nieuwe raadsconclusies goedgekeurd over mainstreaming van erfgoed. Het concept van mainstreaming wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de noden van een bepaalde sector in alle (andere) beleidsdomeinen van de EU. Dat concept is al langer ingeburgerd in andere sectoren of voor thema’s zoals leefmilieu, gezondheid en gelijke kansen. Met deze raadsconclusies komt het concept nu explicieter in beeld voor de erfgoedsector. De raadsconclusies bouwen ook verder op eerdere raadsconclusies over erfgoed. Ze passen in de  toegenomen aandacht van de EU voor erfgoed met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

20.06.2018

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen.

Het departement ontving 77 ontvankelijke aanvragen via de online-applicatie KIOSK. Samen vragen de cultureel-erfgoedorganisaties gemiddeld 50,5 miljoen euro per jaar. Het huidige budget bedraagt 27,6 miljoen euro per jaar.

Horses - kabinet k (c) Kurt Van der Elst
20.06.2018

Podiumkunsten voor een jong publiek: van 2018 tot 2020 is dat de focus van de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de regering van Quebec. In 2018 levert dat twee bezoekersprogramma’s op: een van specialisten uit Quebec aan Vlaanderen in februari en een van specialisten uit Vlaanderen aan Quebec in november. Na een oproep worden tenslotte in 2019 en 2020 gezamenlijke projecten voor creatie en spreiding gesteund.

Pagina's

ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31