Subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling kunnen nog worden ingediend tot en met 1 oktober 2017. Dien je aanvraag in via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.