Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Tabs

Downloads

Formulieren

Begeleiding

 

In het voorjaar 2017 werden de basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject voorgesteld. Het document bevat de essentie van een waarderingstraject, los van de bestaande handleidingen, de doelgroep en het doel. Een werkgroep met leden uit de verschillende deelsectoren van het cultureel-erfgoedveld werkte de tekst uit.

In het najaar 2017 presenteert FARO een toolbox. Die helpt de gebruiker om vanuit het soort erfgoed en de vraagstelling te kiezen welke methode/handleiding toe te passen. De toolbox wordt opgebouwd vanuit de basisnormen voor een kwaliteitsvolle waardering.

FARO start in het najaar ook een vormingstraject rond waarderen op. Meer informatie vindt u in hun vormingskalender.

Via de blog van Anne-Cathérine Olbrechts en de nieuwsbrief van FARO vzw blijft u op de hoogte van de werkzaamheden rond waarderen bij FARO.