Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Topstukken

Ceremoniale Blandiniense

Anoniem - Ceremoniale Blandiniense
Kunstenaar:
Anoniem
Titel: 
Ceremoniale Blandiniense
Jaar: 
2008
Bewaarplaats: 
Universiteitsbibliotheek Gent
Categorie: 
Artistiek
Thema: 
Archivalisch en Documentair Erfgoed
Het Ceremoniale is zeldzaam. Het Ceremoniale heeft een bijzondere waarde voor het collectieve geheugen, daar het inzicht verschaft in de liturgische gebruiken van één der belangrijkste Gentse (zelfs Vlaamse) abdijen, in het bijzonder de Sint-Pietersabdij, die afgeschaft werd ten tijde van de Franse Revolutie.
Verder heeft het Ceremoniale een belangrijke schakelfunctie, omdat het in relatie staat met het missaal van de Sint-Pietersabdij en aldus een duidelijk voorbeeld is van externe invloeden op de Gentse miniatuurproductie.
Tenslotte heeft het Ceremoniale een bijzondere artistieke waarde, daar de kunstenaars die eraan meewerkten een hoog artistiek niveau hadden.
1280
Een ceremoniale is een soort handleiding voor de liturgische ceremonieën in een religieuze instelling, zoals bv. het inkleden van een novice, het aanvaarden van de professie enz. Het hs 233 bevat bijgevolg zegeningen (f° 1r-29r), homilieën (f° 30r–93r) en dodenliturgieën (f° 93v–218r) en is gemaakt voor de Sint-Pietersabdij te Gent in opdracht van broeder Maghelinus van Sint-Baafs, die tevens in andere documenten betreffende de vervaardiging van boeken vernoemd wordt. Als voorbeeld voor het ceremoniale diende het missaal dat voor dezelfde abdij gemaakt werd rond 1280 en nu bewaard wordt in Gent, Oudheidkundig museum van de Bijloke, ms 60-1.
Het handschrift bevat 218 folia, één miniatuur en 13 gehistorieerde initialen. Verder zijn er tevens initialen met penwerk en randversieringen met drolerieën.