Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Erfgoedconsulenten

Erfgoedconsulenten (c) provincie West-Vlaanderen

Erfgoedconsulenten binnenkort aan de slag bij FARO

In het kader van de afslanking van de provincies werd het erfgoedconsulentschap in een overgangsfase 2018-2019 voortgezet vanuit het departement CJM. Op 1 februari 2019 nam de minister van Cultuur de principiële beslissing om het museumconsulentschap en het consulentschap behoud en beheer, met de daaraan verbonden mensen en middelen, vanaf 1 juli 2019 over te dragen aan FARO vzw. De overdracht leidt tot een versterking van de eerste decretale opdracht van het steunpunt: praktijkondersteuning. Samen met de consulenten worden ook de instrumenten Depotwijzer en Uitleendienst Erfgoed overgedragen aan FARO. De overdracht werd op 5 april 2019 door de Vlaamse Regering bekrachtigd met de beslissing over de werkingssubsidie 2019-2023 voor FARO.
 
Deze erfgoedconsulenten gaan vanaf 1 juli 2019 aan de slag bij FARO:
  • Jan De Smedt
  • Elien Doesselaere
  • Tine Hermans
  • Wouter Lammens
  • Anne Milkers
  • Mieke Van Doorselaer