Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen

Momenteel herwerken we de aanvraagprocedure voor opname op de Inventaris Vlaanderen. Tegen 1 januari vindt u hier meer info. Met vragen hierover kan u altijd terecht bij Sophie Muyllaert, beleidsmedewerker immaterieel erfgoed via sophie.muyllaert@cjsm.vlaanderen.be.


Wat is de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Erfgoed?

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van de tientallen gebruiken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen uw erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen. Dat ze met voldoende kennis de toekomst van uw immaterieel erfgoed kunnen verzekeren.

Elementen die op de Inventaris staan, zijn o.a. het Carnaval van Aalst, het telen van grondwitloof, bloemencorso’s, … .Per gebruik geeft de Inventaris informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en het erfgoedzorgplan. Dit plan bevat de maatregelen om met het erfgoed om te gaan en om het door te geven.

De mensen achter de gebruiken op de Inventaris, we spreken in dit geval van erfgoedgemeenschappen, hebben zich geëngageerd voor een blijvende erfgoedzorg. Jaar na jaar ondernemen ze acties en delen ze deze en hun erfgoedzorgervaring via de website.  Op die manier geeft de Inventaris een mooi beeld van de diversiteit aan immaterieel erfgoed en de borgingsacties die hiermee gepaard gaan.


Aanvraag opname Inventaris

Opname op de Inventaris gebeurt op basis van een aanvraag(dossier) vanuit de mensen die erbij betrokken zijn. Of om het een erfgoedterm te zeggen: een erfgoedgemeenschap doet de aanvraag. Een groep van experten formuleert hierover een advies. Op basis van dit advies beslist de Vlaamse overheid om de erfgoedpraktijk al dan niet op de Inventaris op te nemen.

Wilt u een aanvraag doen? Lees dan, in afwachting van het nieuwe reglement, zeker het Overzicht vragen aanvraag Inventaris Vlaanderen. Hier vindt u zowel informatie over hoe en wanneer een aanvraag in te dienen als een overzicht van de vragen die u moet beantwoorden.


Meer info

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alles rond de Inventaris? Schrijf u in de op nieuwsbrief cultureel erfgoed van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.