Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen