Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Residenties

Een verblijf in een residentie heeft als doel om tijd en ruimte te bieden aan een kunstenaar om buiten zijn/haar vertrouwde geografische context te werken aan de ontwikkeling van zijn/haar oeuvre. Voor zo'n verblijf in een van de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, kunnen kunstenaars een residentietoelage aanvragen.


Aanvraag

U dient een aanvraag voor een residentietoelage in via de webapplicatie KIOSK. De uiterste indiendatum voor een residentietoelage is zes maanden voor aanvang van de residentie.


Indiendata voor residenties in 2020

Cité Internationale des Arts (Parijs)

1 juli 2019

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Warschau)

1 augustus 2019
Jan Van Eyck Academie (Maastricht) 1 september 2019

AIR Berlin Alexanderplatz (Berlijn)

1 november 2019

Isola Comacina

14 november 2019

Residency Unlimited (New York)

1 februari 2020

Academia Belgica (Rome)

1 maart 2020

TOKAS (Tokyo Arts and Space) 7 november 2019

Le 18 (Marrakesh)

1 april 2020

Ars Electronica Futurelab (Linz) 24 maart 2021
Experimental Media and Performing Arts Center (New York)
24 maart 2020 / 15 september 2020
Medialab Prado (Madrid) 15 september 2020
   


Voor inlichtingen over de residenties waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst heeft, kan u terecht bij Stan Van Pelt (tel. 02 553 68 98). Meer informatie over de residenties van andere aanbieders vindt u op de sites van Kunstenpunt, AIR Antwerpen en TransArtists.