Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Residenties voor kunstenaars

New York - Residency Unlimited

Residency Unlimited (PDF) kenmerkt zich door een hoge mate van engagement. Voor de residentie van start gaat, is er contact met de kunstenaar/curator over mogelijke wensen en noden. Op basis daarvan wordt een op maat gemaakte residentie ontwikkeld. Tijdens de residentie is er technische en logistieke ondersteuning, eventueel gerichte workshops en zijn er wekelijkse studiobezoeken van plaatselijke en internationale gasten. Van de resident wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan discussieplatforms en in contact komt met de plaatselijke scene en de andere residenten. Residency Unlimited voorziet in een gezamenlijke werkruimte. De resident zorgt zelf voor een verblijfplaats en (indien nodig) voor een atelier. Residency Unlimited kan helpen bij het zoeken naar een betaalbaar atelier.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Residency Unlimited is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De resident moet bereid zijn om samen te werken met de lokale gemeenschap. De kunstenaar werkt aan een concreet project.


Wanneer

Een residentie in Residency Unlimited duurt 4 maanden, van augustus tot en met november.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf + 1.500 euro per maand als woonkosten. Hiernaast wordt er een bedrag van 1.000 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Residency Unlimited zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 februari 2020

 

 


 

Berlijn - AIR Berlin Alexanderplatz (ABA)

De residentie AIR Berlin Alexanderplatz werd opgericht door de kunstenaars Susanne Kriemann en Aleksander Komarov. De nadruk ligt niet op de productie van nieuw werk, maar op kennisontwikkeling door een uitgebreide begeleiding van de kunstenaars. De resident wordt in contact gebracht met een uitgebreid netwerk. De resident stelt zichzelf en zijn werk voor tijdens salon-bijeenkomsten. Doorgaans wordt de residentie afgesloten met een publicatie.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in AIR Berlin Alexanderplatz is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: flexibele houding, bereid zijn om heel persoonlijk en intensief begeleid te worden.


Wanneer

Een residentie in AIR Berlin Alexanderplatz duurt 4 maanden, van mei tot en met augustus.


Financiële tussenkomst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet een stipendium van 2.000 euro/maand voor leef- en projectkosten en de kosten verbonden aan de salons.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in AIR Berlin Alexanderplatz zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 oktober 2019
 

Maastricht - Jan van Eyck Academie

Jan van Eyck Academie biedt kunstenaars de mogelijkheid om hun talenten te verdiepen. De residentie heeft veel kenmerken van een postgraduaat, zoals een uitgebreide begeleiding en een actieve houding van de resident tegenover de academie en de andere residenten. Het is dus niet louter een studioruimte waar de resident kan werken, de resident wordt ook uitgedaagd met vraagstukken/opdrachten. De residenten kunnen gebruik maken van faciliteiten: werkplaatsen, bibliotheek, tentoonstellingsruimten voor exposities en try-outs, ...
Omwille van het profiel van deze residentie wordt een periode van zes maanden aangeboden.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in de Jan Van Eyck Academie is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: bereid zijn om in een academische omgeving te werken en te interageren.


Wanneer

Een residentie in Jan van Eyck Academie duurt 6 maanden, van maart tot en met augustus.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.200 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Jan Van Eyck Academie zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 september 2019
 

foto (c) Etienne C. van Sloun 

foto (c) Etienne C. van Sloun

Warschau - Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

De residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art richt zich op onderzoek en productie. Een inhoudelijke link met lokale thema’s is aanbevolen. De kunstenaars kunnen hun werk tonen in het kunstencentrum of in partnergalerijen in Warschau en kunnen deelnemen aan discussieplatforms, lezingen, enz.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: de resident heeft een concreet project en wil hier onder begeleiding aan werken.


Wanneer

Een residentie in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art duurt 3 maanden, van 1 februari tot 30 april.


Financiële tussenkomst

Er wordt 500 euro voorzien voor de reiskosten verbonden aan het verblijf. De residentieorganisatie voorziet een stipendium van 1.000 euro per maand en 3.000 euro materiaalkosten.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in het Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.


Indiendatum

1 augustus 2019


CCA

 


 

 

Parijs - Cité Internationale des Arts

De ateliers James Ensor en Koningin Elisabeth zijn gevestigd in de Cité Internationale des Arts (PDF) in Parijs. Het atelier James Ensor staat volledig ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschap, het atelier Koningin Elisabeth wordt via een beurtrol gedeeld met de Franse Gemeenschap. Dit complex, dat zeer centraal is gelegen in de buurt van het Centre Pompidou, werd in 1957 opgericht en bevat 310 atelierruimtes die gehuurd of gekocht zijn door culturele instellingen uit de gehele wereld. De ateliers worden gebruikt door kunstenaars die in uiteenlopende disciplines werken.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Cité des Arts is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). 
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.


Wanneer

Een residentie in Cité des Arts duurt 2 of 3 maanden, afhankelijk van de periode. Beschikbare periodes:
 
 • Periodes voor 3 maanden
  • 1 januari tot en met 31 maart (2 residenten)
  • 1 april tot en met 30 juni (2 residenten)
  • 1 juli tot en met 30 september (1 resident)
  • 1 oktober tot en met 31 december (1 resident)
 • Periodes voor 2 maanden
  • 1 juli tot en met 31 augustus (1 resident)


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten. Hiernaast wordt ook een bedrag van 500 euro voorzien voor de reis- en transportkosten gedurende de volledige periode.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Cité Internationale des Arts zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 juli 2019
 

Cité des Arts

Comacina - Isola Comacina

Isola Comacina is een prachtig eiland in het Italiaanse Como-meer. Het eiland wordt beheerd door de stichting ‘Fondazione Comacina’. De Vlaamse Gemeenschap (via het Departement CJSM) maakt deel uit van deze stichting, die als doel heeft om de culturele contacten tussen België en Italië te optimaliseren. Op het eiland bevinden zich de resten van een middeleeuws stadje, een parochiekerk, een restaurant en drie kleine villa’s. Italië, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap kunnen elk gebruik maken van 1 villa als kunstenaarsresidentie.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Isola Comacina is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…). Er wordt ook 1 periode gereserveerd voor de letteren.
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Het is een locatie die zich niet leent tot groepscreaties, maar eerder geschikt is voor individuele kunstenaars. Als gevolg van misbruiken tijdens de voorbije jaren is het Departement CJM met de Stichting overeen gekomen om enkel kunstenaars te selecteren die alleen verblijven op het eiland. Ook voorstellen van kunstenaarsduo's worden dus geweigerd.


Wanneer

Door de weersomstandigheden in de regio kan de kunstenaarsresidentie enkel tijdens de warmere maanden gebruikt worden (juni – half september). Daarbuiten is het er te koud. De kunstenaars van de Franse Gemeenschap gaan in dezelfde periode.
Een residentie op Comacina duurt 3 weken.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor de reiskosten aan het verblijf.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Isola Comacina zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden door de afdeling Kunsten beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

14 november 2019


Enkele websites met beelden

 

Comacina

Rome - Academia Belgica

De Academia Belgica bevindt zich in de Valle Giulia, aan de rand van de Villa Borghese, waar nog een aantal buitenlandse academies en universitaire sites gehuisvest zijn. Een residentie in de Academia wordt niet begeleid, maar de residenten komen wel in contact met andere residenten (wetenschappers en kunstenaars) van de Academia Belgica en de andere buitenlandse instellingen. De resident beschikt over een atelier en verblijfsaccommodatie. De resident is bereid om een presentatie te geven van zijn werkzaamheden gedurende zijn verblijf.


Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in de Academia Belgica is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De resident werkt zelfstandig, maar is bereid om in dialoog te treden met de andere residenten in /en met de Academia. Het geplande project of onderzoek heeft een relatie met Rome.


Wanneer

Een residentie in Academia Belgica duurt 5 maanden, van september tot en met januari.


Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie vragen we inhoudelijk verslag.


Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in de Academia Belgica zijn:
 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.
Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.


Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door de afdeling Kunsten en de residentieorganisatie beoordeeld.


Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK.


Indiendatum

1 maart 2020


Academia Belgica

Marrakech - Le 18

Le 18 is een onafhankelijk cultuurcentrum dat in 2013 werd opgericht en is gevestigd in een gerenoveerde riad in de Medina van Marrakesh. Le 18 ondersteunt lokale kunstenaars met onderzoek en residenties en geeft hen ook de mogelijkheid om hun werk tentoon te stellen. Het centrum heeft een informele maar levendige werking met regelmatige ontmoetingen rond relevante thema’s. Het wil de kunstscene van Marrakesh in contact brengen met de wereld door internationale kunstenaars uit te nodigen. Le 18 is een multidisciplinair centrum en staat dus open voor kunstenaars van alle disciplines. Een residentie in Le 18 omvat ook een moment van interactie met de plaatselijke cultuurscene onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

 

Wie komt in aanmerking

 • Een residentie in Le 18 is bedoeld voor kunstenaars uit alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, dans, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater,…).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • De aanvrager is bereid om samen te werken met de lokale gemeenschap en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een tentoonstelling, debat, ronde-tafel, artist talk, enz.

 

Wanneer

Een residentie in Le 18 duurt twee maanden, van 1 oktober tot en met 30 november

 

Financiële tussenkomst

Er wordt 1.000 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van 500 euro voorzien voor alle reiskosten die worden gemaakt in het kader van het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement CJM een inhoudelijk verslag.

 

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in Le 18 zijn:

 • kwaliteit van het werk
 • groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

 

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

 

Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

 

Indiendatum

1 april 2020


 
Le 18
Le 18

Tokio - TOKAS (Tokyo Arts and Space)

TOKAS is een kunstenaarsresidentie in het centrum van Tokio. TOKAS beschikt over accommodatie voor 12 kunstenaars. De residenten hebben een private kamer met badkamer en kleine keuken. Daarnaast zijn er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, bibliotheek en wasplaats. De residenten kunnen ook beschikken over twee gedeelde studio’s. TOKAS organiseert in overleg met de resident publieke evenementen, zoals een open studio of een artist talk en stimuleert ontmoetingen met de lokale kunstscene.

Wie komt in aanmerking?

 • Een residentie in TOKAS is bedoeld voor kunstenaars in alle disciplines die kaderen binnen het Kunstendecreet (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, muziektheater, …).
 • De aanvrager is betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en is professioneel actief in de kunstensector.
 • Profiel resident: De resident is bereid tot interactie met de andere residenten en de lokale kunstscene en zijn werk voor te stellen onder de vorm van een Open Studio, ronde-tafel, artist talk, enz.

Gelet op het feit dat de residentie ondergebracht is in een gebouw waar ook andere mensen wonen, is de residentie niet geschikt voor kunstenaars die bij de creatie van hun werk veel lawaai/trillingen maken, bijvoorbeeld muzikanten die hun instrument inoefenen.

Meer info

Wanneer

Een residentie in TOKAS duurt +/- drie maanden, van 7 mei tot 31 juli.

Financiële tussenkomst

Er wordt € 1.500 euro per maand voorzien als tussenkomst in de leefkosten verbonden aan dit verblijf. Hiernaast wordt er een bedrag van € 1.000 euro voorzien voor alle reiskosten verbonden aan het verblijf. Na afloop van de residentie verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inhoudelijk verslag.

Selectiecriteria

De selectiecriteria voor een verblijf in TOKAS zijn:

 • de kwaliteit van het werk
 • de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre
 • de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar.

Indien een residentie plaatsvindt tijdens een periode waarin een kunstenaar reeds een beurs of een projectsubsidie ontvangt, worden voor de residentie enkel reiskosten in aanmerking genomen.

Selectieprocedure

De aanvragen worden gezamenlijk door het Departement CJM en de residentieorganisatie beoordeeld.

Aanvraag

Vraag een residentietoelage via de webapplicatie KIOSK. De aanvraag moet in het Engels opgesteld worden.

Indiendatum

7 november 2019