Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Aanvraag subsidies 2019-2023

Een belangrijke wijziging in het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 is dat een groot aantal organisaties hun aanvraag voor werkingssubsidies gelijktijdig indient. Voor landelijke organisaties is de uiterlijke indiendatum 15 december 2017, voor regionale indeling is de uiterlijke indiendatum 15 januari 2018.


15/12/2017

Aanvragen kunnen ingediend worden voor:

 • werkingssubsidies voor collectiebeherende organisaties ingedeeld bij het landelijke niveau

  • de indeling wordt gelijktijdig met de werkingssubsidies aangevraagd

  • organisaties die in hun aanvraag voor indeling aangeven te voldoen aan de criteria voor aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling worden getoetst door een internationale commissie

 • werkingssubsidies voor een cultureel-erfgoedorganisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed
 • werkingsubisidies voor cultureel-erfgoedorganisaties voor dienstverlenende rollen op landelijk niveau
  • voor een dienstverlenende rol is een aparte aanvraag door een collectiebeherende organisatie nodig

15/01/2018

Aanvragen voor:

 • werkingssubsidies voor collectiebeherende organisaties ingedeeld bij het regionale niveau.
  De indeling wordt gelijktijdig met de werkingssubsidies aangevraagd.