Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Collectiebeherende organisaties

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan volgende collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel die ingedeeld worden bij het landelijke of regionale niveau:

  • musea
  • culturele archiefinstellingen
  • erfgoedbibliotheken

Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor het uitvoeren van de functies. De functies, de basistaken in de cultureel-erfgoedwerking, zijn:

  • herkennen en verzamelen
  • behouden en borgen
  • onderzoeken
  • presenteren en toeleiden
  • participeren

Een aanvraag voor indeling bij het landelijke of regionale niveau wordt tegelijkertijd met de de aanvraag voor werkingssubsidies ingediend. De aanvraag voor indeling betreft de huidige werking, de aanvraag voor werkingssubsidies betreft de toekomstige werking.

Een overzicht van de procedure en timing vindt u hierboven onder 'aanvraag werkingssubsidies 2019-20203'.

Een overzicht van de beleidsprioriteiten, voorwaarden en criteria vindt u hieronder bij 'beleidsprioriteiten en criteria'.

Onder 'Alles over subsidies' (menubalk) vindt u meer gedetailleerde informatie over dit subsidie-instrument.