Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Inleiding werkingssubsidies cultureel erfgoed

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 voorziet in de ondersteuning van collectiebeherende en dienstverlenende organisaties.

 

Ondersteuning op basis van functies en rollen

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als nieuwe begrippen. Die begrippen zijn gemeenschappelijk voor de verschillende deelsectoren en integreren de roerende en immateriële benadering.

Met functies wordt het zelf uitvoeren van de basistaken van cultureel-erfgoedwerking bedoeld: herkennen en verzamelen, b) behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren. Rollen zijn dienstverlenende taken ter ondersteuning van de uitvoering van de functies bij andere actoren.

Het decreet voorziet daarbij in ondersteuning voor:

  • werkingssubsidies voor collectiebeherende organisaties
  • werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedwerking voor ICE
  • werkingssubsidies voor dienstverlenende rol op landelijk niveau
  • werkingssubsidies voor dienstverlenende rol op regionaal niveau