Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van voorzitters

Opdracht

Naast de adviescommissie en de pool van beoordelaars is voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Daarvoor kunnen zij onder meer beroep doen op het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling.

Als vergelijkbare dossiers over verschillende commissies verdeeld worden, houden de betrokken voorzitters een overlegmoment om de rangorde over alle door hen beoordeelde vergelijkbare dossiers te bepalen.


Mandaat en samenstelling

De voorzitters worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Nog dit jaar zal een nieuwe pool van voorzitters worden benoemd voor een periode van vijf jaar.