Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Expertisecentra

Landelijke expertisecentra zijn dienstverlenende organisaties die zich inzetten om rond een bepaalde erfgoedspecialisatie of rond een bepaald thema  de actoren in het veld te begeleiden en internationale expertise binnen te brengen. De doorstroming van kennis en expertise staat er centraal. Ze kunnen zich enten op het sectorale, maar hebben een meer transversale betekenis. Ze staan ten dienste van cultureel-erfgoedorganisaties maar ook van cultureel-erfgoedbeheerders die vaak eerder toevallig een collectie cultureel erfgoed bezitten en die de zorg voor het cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben.


Er is een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet (2012) dat het decreet van 2008 vervangt. In dit nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet worden de criteria en de voorwaarden om een werkingssubsidie te ontvangen als landelijk expertisecentrum of landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur vereenvoudigd. Inhoudelijk blijven deze voorwaarden en criteria evenwel dezelfde.