Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Steunpunt

De Vlaamse overheid erkent een aantal organisaties die de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid in de praktijk ondersteunen: de steunpunten. Met het Cultureel-erfgoeddecreet zet de Vlaamse Gemeenschap in op een ééngemaakt en performant steunpunt voor cultureel erfgoed. Het steunpunt vormt de link tussen de Vlaamse overheid en de vele organisaties en instellingen op het terrein. Het doel van het steunpunt is cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren. 

De kerntaken van het steunpunt zijn:

  • praktijkondersteuning
  • praktijkontwikkeling
  • beeldvorming en communicatie.

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het steunpunt realiseert zijn kerntaken in samenspraak met andere steunpunten en binnen een netwerk van cultureel-erfgoedactoren.