Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen aan een samenwerkingsverband van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De werkingssubsidie wordt toegekend voor het geheel van de werking en is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie, moet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voldoen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  • beschikken over een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
  • haar zetel en haar werking hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • een aanvraag indienen voor de beleidsperiode.