Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beurzen

Wat?

Een beurs laat toe om (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen. 

Een beurs kan kortlopend (1 jaar) of langlopend (maximum 3 jaar) zijn. 

Voor een kortlopende beurs komen zowel  jonge, beloftevolle kunstenaars als reeds erkende, gevestigde kunstenaars in aanmerking. Het omvat de vroegere ontwikkelingsgerichte beurzen, werkbeurzen en werkverblijven. Een kortlopende beurs kan ook gebruikt worden voor een residentie in het binnen- of buitenland.

De meerjarige beurs is voorbehouden voor de al erkende, gevestigde kunstenaar. 

Het verschil met een projectsubsidie ligt in de belangeloosheid van de beurs: er wordt geen enkele tegenprestatie verwacht. Bij een projectsubsidie wordt er verwacht dat het omschreven project gerealiseerd en financieel verantwoord wordt.

Voor wie? 

Een beurs kan alleen toegekend worden aan individuele begunstigden actief binnen het professionele Kunstenveld. Het kan gaan om kunstenaars, vormgevers, architecten, …

Nationaliteit is van geen tel bij het aanvragen van beurzen, er moet alleen een link met de Vlaamse Gemeenschap zijn.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling op basis van de inhoudelijke criteria. 

Functies?

Een beurs is exclusief verbonden aan de functie ontwikkeling. 

Criteria?

De beursaanvragen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Voor kortlopende en meerjarige beurzen zijn deze criteria verschillend. 

Voor kortlopende beurzen zijn de criteria: 

  • de kwaliteit van de motivatie
  • het groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar
  • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Voor meerjarige beurzen zijn de criteria: 

  • kwaliteit van de motivatie
  • het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
  • de bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar
  • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Indiendata?

Er zijn twee indiendata voor beurzen, namelijk: 

  • 15 september voor initiatieven die van start gaan in de eerste helft van het daarop volgende jaar;
  • 15 maart voor initiatieven die van start gaan in de tweede helft van het lopende jaar.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de beurzen uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum.