Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Onze subsidies

Werkingssubsidies collectiebeherende organisaties (functies)

Tabs

Begeleiding

Meer uitleg over werkingssubsidies in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017? Neem dan contact op met het Departement Cultuur, Jeugd en Media via cultureelerfgoed@vlaanderen.be.

U kan beroep doen op de dienstverlening van de erfgoedconsulenten voor de uitvoering van de functies. Neem hiervoor contact op via erfgoedconsulenten@vlaanderen.be.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan geïnteresseerde organisaties begeleiden en ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraag.