Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Departement Cultuur, Jeugd en Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTACT

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel
T +32 (0)2 553 69 77 - F +32 (0)2 553 69 70 

 

PERS en COMMUNICATIE

Marianne Janssens, (waarnemend) woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media
E-mail: Marianne Janssens - Gsm: 0491 72 85 69

 

AFDELING KENNIS & BELEID

De afdeling KENNIS & BELEID is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kennis en expertise om beleid en praktijk te onderbouwen, met ruime aandacht voor transversale en internationale verbanden. - o.l.v. Johan Van Gaens - Tel. 02 553 42 76

Team Kennisontwikkeling – o.l.v. Maarten Vandekerckhove - Tel. 02 553 42 76

 • wetenschappelijk onderzoek
 • dataverwerking en –analyse
 • juridische dienstverlening en het archief.

Team Transversaal en internationaal – o.l.v. Sofie Taghon - Tel. 02 553 42 76

 • de geïntegreerde coördinatie van het cultuur-, jeugd- en mediabeleid met specifieke aandacht voor transversale en internationale aspecten.


AFDELING WAARBORGEN & BEHEREN

De afdeling WAARBORGEN & BEHEREN is verantwoordelijk voor het beschermen, waarborgen en beheren van cultuurgoederen, infrastructuur en instellingen en voor het voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en evalueren van het media-, game- en filmbeleid. - o.l.v. Marina Laureys - Tel. 02 553 68 39

Team Cultuurgoederen – Els Cuisinier  - Tel. 02 553 69 67

 • bescherming van cultuurgoederen (Topstukkendecreet, in-, uitvoer en teruggave, fiscale maatregelen)
 • borging van immaterieel cultureel erfgoed
 • beheer van de Collectie Vlaamse Gemeenschap
 • coördinatie Europees Jaar Cultureel Erfgoed en erfgoedconsulentschap.

Team Infrastructuur en instellingen – o.l.v. Carolien Coenen  - Tel. 02 553 42 83

 • grote en eigen culturele en jeugdinstellingen (opvolging beheersovereenkomsten)
 • beleid en beheer infrastructuur
 • beleid kunst in de publieke ruimte 
 • aansturing buitendiensten.

Team Media en film – o.l.v. Lieve Caluwaerts  - Tel. 02 553 45 50

 • media (frequentieplannen radio’s, geschreven pers en regionale omroepen, opvolging VRT, kenniscentrum Mediawijsheid)
 • gamebeleid
 • film (coproductie-akkoorden, filmkeuring ...)
 • taks shelter film en podiumkunsten.


AFDELING SUBSIDIEREN & ERKENNEN

De afdeling SUBSIDIEREN & ERKENNEN is verantwoordelijk voor het erkennen, subsidiëren, adviseren en evalueren van actoren uit de diverse cultuurdecreten binnen het Vlaams cultuurbeleid. De afdeling kent vier teams, waarvan drie teams die sectorgewijs het beleid opvolgen en een team waarbinnen het Integrale dossierbeheer wordt geïmplementeerd. - o.l.v. Jan Denolf - Tel. 02 553 06 63

Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk – o.l.v. Bart De Boiserie  - Tel. 02 553 06 30

 • sociaal-cultureel Volwassenenwerk
 • Amateurkunsten
 • Circusdecreet
 • Vlaamse Gebarentaal 
 • Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.

Team Kunsten en cultureel erfgoed – o.l.v. Caroline Uyttendaele - Tel. 02 553 68 42

 • Kunstendecreet
 • Cultureel Erfgoeddecreet
 • Vlaams Audiovisueel Fonds 
 • Vlaams Fonds voor de Letteren.

Team Transversaal en (boven)lokaal – o.l.v. Andy Vandervoort  - Tel. 02 553 42 27

 • de toekomstige bovenlokale decreten Jeugd- en cultuurwerking
 • Transitiereglement 2018-2019
 • Participatiedecreet
 • jeugdverblijfcentra
 • het voormalige DAC-project
 • de Nationale Loterij
 • het lokaal cultuurbeleid
 • het lokaal jeugdbeleid
 • partnerprojecten
 • GESCO
 • het leenrecht
 • het bovenlokaal bibliotheekbeleid
 • het jeugdwerk voor allen.

Team Dossierbeheer – o.l.v. Frederik Derck - Tel. 02 553 42 78

 • ondersteunende dienstverlening in het kader van dossierbeheer voor subsidies en erkenningen.


Arenberggebouw

Het Arenberggebouw ligt in hartje Brussel in de Arenbergstraat, tussen de Sint-Hubertusgalerij, de Beenhouwersstraat en de Bergstraat, en op wandelafstand van de Grote Markt.

De diensten van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media situeren zich op de volgende verdiepingen:

 • gelijkvloers: Agentschap Sport Vlaanderen - Algemene Dienst ondersteuning en beheer (postkamer en economaat)
 • mezzanine: Agentschap Sport Vlaanderen
 • 1e verdieping: Departement Cultuur, Jeugd en Media: Secretaris-generaal en Stafdiensten - Algemene Dienst ondersteuning en beheer
 • 2de verdieping: Departement Cultuur, Jeugd en Media: Stafdiensten Infrastructuur en Internationaal - Afdeling Kunsten - Afdeling Cultureel Erfgoed - Algemene Dienst ondersteuning en beheer (juridische dienst)
 • 3de verdieping: kabinet Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding Liesbeth Homans
 • 4e verdieping: Departement Cultuur, Jeugd en Media: Afdeling Sociaal-Cultureel Werk - Afdeling Jeugd - secretariaat Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Het Arenberggebouw is op weekdagen open van 8u tot 19u. Van 17u tot 19u is er een bewaker aanwezig aan het onthaal. Na 19u kunt u het gebouw enkel nog verlaten via de nooduitgang.


Bezoekers

Bezoekers melden zich aan bij de ontvangstbalie op het gelijkvloers. Let op: bij uw bezoek dient u uw identiteitskaart aan de balie te tonen voor registratie. De balie verwittigt de betrokken persoon die de bezoeker komt ophalen. Algemeen geldt dat bezoekers niet zonder begeleiding/opvang worden toegelaten in het gebouw.


Bereikbaarheid

Met het openbaar vervoer

Het Arenberggebouw ligt op wandelafstand van het Centraal Station. Voor meer informatie over de uurregelingen van de treinen, raadpleeg de website van de NMBS.

In het Centraal Station kunt u ook de metro nemen. De halte ligt op de lijn 1 Wetstation - Stokkel en lijn 5 Erasmus – Hermann-Debroux. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de MIVB.

De bushalte 'Arenberg' bevindt zich voor de deur van het Arenberggebouw. Volgende bussen doen deze halte aan: 29 (richting Hof ten Berg), 66 (richting Tol) en 71 (richting Delta). 
In de buurt van het Centraal Station bevinden zich een aantal haltes van verschillende buslijnen. Raadpleeg daarvoor de website van de MIVB.

Toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit

De toegang voor personen met een beperkte mobiliteit bevindt zich aan Arenbergstraat nummer 5 (poort aan de voorkant van het gebouw). Meld u aan bij het onthaal door aan te bellen aan de poort. Het onthaalpersoneel zal u binnenlaten en verder begeleiden.

Indien u tijdig verwittigt dat u met de wagen komt, kunt u gebruikmaken van een daartoe voorziene parkeerplaats in het gebouw.

Met de wagen

Neem de kleine ring van Brussel. Ter hoogte van de Kruidtuin, neemt u de Pachecolaan, richting Nationale Bank en Centraal Station. De Arenbergstraat bevindt zich aan de vierde verkeerslichten rechts (kruispunt Berlaimontlaan, Arenbergstraat, Keizerinlaan en Loxumstraat).

Parking

In de parking van het Arenberggebouw zijn enkel dienstwagens toegelaten. Bezoekers kunnen best de parking Grote Markt gebruiken, gelegen op wandelafstand van het Arenberggebouw. Er zijn 2 ingangen voor de parking Grote Markt: via de Keizerinlaan en via de Grasmarkt. De parking verlaten kan enkel via de Keizerinlaan. Meer informatie op de website van Interparking.

Leveringen

Leveranciers kunnen binnenrijden langs de achterkant van het gebouw. De garagepoort is gesitueerd op Beenhouwersstraat 48 en geeft toegang tot een 'binnenstraat', door het gebouw. Via de binnenstraat kunnen ze de levering tot vooraan het gebouw brengen. Daar is een dubbele deur die toegang geeft tot de archiefruimte op het niveau -1 en tot de liften.

Leveringen gebeuren best met een bestelwagen. Er is niet veel manoeuvreerruimte in de Beenhouwersstraat en in de binnenstraat. Vrachtwagens kunnen best de leveringen in de Arenbergstraat afzetten en met een handpallettruck binnenrijden via Arenbergstraat 5. De poort aan Arenbergstraat 5 geeft ook toegang tot de binnenstraat.

Meer informatie over de bereikbaarheid van gebouwen van de Vlaamse overheid vindt u in de bereikbaarheidsgids van de Vlaamse overheid.